Ստորաբաժանումներ

Գրադարանային հավաքածուի համալրման և մշակման բաժին

Սպասարկման բաժին

Ընթերցասրահ

Մանկական բաժին

Գրադարանային գործի ավտոմատացման և էլեկտրոնային տեղեկատվության բաժին

Մատենագիտական տեղեկատվության բաժին

Գրադարանային հավաքածուի կազմակերպման,օգտագործման և պահպանման բաժին

Տնտեսական բաժին