Աշխատակազմ

Արևիկ Սարգսյան

(Տնօրեն)

Աստղիկ Մհերյան

(տնօրենի օգնական)

Գայանե Սարգսյան

(գլխավոր հաշվապահ)

Գայանե Միրզոյան

(գրադարանային հավաքածուի համալրման և մշակման բաժնի վարիչ)

Մանուշակ Կիրակոսյան

(սպասարկման բաժնի վարիչ)

Սեդա Հայրապետյան

(ընթերցասրահ)

Լիանա Հակոբյան

(մանկական բաժնի վարիչ)

Լիլիթ Հակոբյան

(գրադարանային գործի ավտոմատացման և էլեկտրոնային տեղեկատվության սպասարկման բաժնի վարիչ )

Մարինե Անտոնյան

(մատենագիտական տեղեկատվության բաժնի վարիչ)

Խանում Մուշեղյան

(գրադարանային հավաքածուի կազմակերպման,օգտագործման և պահպանման բաժնի վարիչ)

Հարություն Պապոյան

(տնտեսական բաժնի վարիչ)